طرز تهیه ترشی شوید

12 آبان سال 1400

طرز تهیه ترشی شوید


در YouTube تماشا کنید
(جاسازی)

تغییر نمونه Invidious

نمایش حاشیه نویسی


خواندن
دستور العمل 240 ساله برای ترشی تخم مرغ


1,063,100

7948

352

ژانر:

چگونه و سبک

مناسب برای خانواده؟ بله

امتیاز ویلسون: 0.953

رتبه: 4.8304 / 5

درگیری: 0.7807٪

منبع:یوتیوب