طرز تهیه ترشی شوید

12 آبان سال 1400

طرز تهیه ترشی شوید


در YouTube تماشا کنید
(جاسازی)

تغییر نمونه Invidious

نمایش حاشیه نویسی


خواندن
ترشی سبزی مخلوط || ترشی سبزی || طعم ترشی || دستور غذا || جهان لیاز


1,063,100

7948

352

ژانر:

چگونه و سبک

مناسب برای خانواده؟ بله

امتیاز ویلسون: 0.953

رتبه: 4.8304 / 5

درگیری: 0.7807٪

منبع:یوتیوب