چگونه کار انجام می شود؟

۰۱
Image

شما محصولات مورد علاقه خود را بصورت آنلاین سفارش می دهید


۰۲
Image

یک دستیار شخصی محصولات را از لیست شما جمع می کند


۰۳
Image

ما در زمانی مناسب برای شما به درب تحویل می دهیم